ภาษาไทย English
  • Slide 01
  • ยินดีรับบัตรเครดิต ไม่มีขั้นต่ำ ทุกสาขา

เกี่ยวกับเรา

เปิดประวัติ บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 

      บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 โดย คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เห็นความจำเป็นในชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจค้าปลีกเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และสร้างทางเลือกใหม่ในการจับจ่ายใช้สอย ที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน อีกทั้งเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน 

        คุณบุศทรี หวั่งหลี กรรมการบริหารของบริษัท ผู้สานต่อแนวคิด และนโยบายของคุณพ่อ (คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ) ด้วยมุมมองที่กว้างไกล และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น ปั้นแบรนด์ไทย เป็นของคนไทยแท้ ๆ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ค้าปลีกอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย  มุ่งเน้นการสร้างสรรค์แบรนด์น้องใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง เป็นเลิศทั้งรูปลักษณ์และการบริการ ภายใต้การบริหารงานของ คุณศิวกร ลาชะเลา รองกรรมการผู้จัดการ โดยมีแนวคิด ที่จะทำให้ SuperSave เป็นที่ รู้จัก และเติบโตไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง  พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเติบโต และเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์กรให้ยั่งยืน

 

  1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร
  2. (Vision) “เป็นหนึ่งด้านบริการ ใส่ใจคุณภาพ  เข้าใจความต้องการของคุณ”

กลยุทธ์ (Strategy)

  • พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล ให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค
  • เป็นกันเอง ใส่ใจด้านบริการ
  • มีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สโลแกน ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ ใส่ใจทุกคำถาม บริการด้วยใจ”                           

คำนิยมองค์กร “คุณคือที่หนึ่งในใจเรา’’ You are my first priority

Always Gives You The Best!

 คัดสรรสิ่งที่ดีเพื่อคุณ

CopyRight © 2016 SUPERSAVE.CO.TH All Rights Reserved.