ภาษาไทย English
  • Slide 01
  • ยินดีรับบัตรเครดิต ไม่มีขั้นต่ำ ทุกสาขา

ข่าว & กิจกรรม

ประกาศรางวัล สมาชิกซุปเปอร์เซฟ ลุ้นดูหนังกับแม่

ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ????
⭕️รางวัลที่ 1 รับ บัตร M-Cash มูลค่า 700 บาท จำนวน 3 รางวัล
⭕️รางวัลที่2-5 รับ บัตรComplimentary รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 12 รางวัล

????สาขายูเนี่ยนมอลล์ ????
1.คุณมณีรัตน์ จันทร์โพธิพันธุ์ 089-79212xx รางวัลที่ 1 
2.คุณเรืองมะนี อินทะหวา 080-21177xx รางวัลที่2
3.คุณรุจิพร ผลบุญ 089-44092xx  รางวัลที่3
4.คุณปาณิสรา ชาญอนุรักษ์ 061-69159xx รางวัลที่4
5.คุณสุดสวาท ตั้งบุญญศิลป์ 082-44541xx รางวัลที่5

????สาขาโชคชัย4????
1.คุณหทัยรัตน์ มานิตย์วงษ์ 083-75539xx รางวัลที่1
2.คุณนิลุบล กฤตยกุล 093-76183xx รางวัลที่2
3.คุณกษณี สุมาวงค์ 080-55462xx รางวัลที่3
4.คุณสุเจตนา ธารธนานุกุล 095-53584xx รางวัลที่4
5.คุณศรีรัตน ตรีรัม 089-81514xx รางวัลที่5

????สาขาสุขาภิบาล 5????
1.คุณประเทือง คูสกุล 081-63633xx รางวัลที่1
2.คุณสุจรรยา สานตะพงษ์ 081-82194xx รางวัลที่2
3.คุณจิตาภา พุ่มพยอม 085-98952xx รางวัลที่3
4.คุณปุญญพร เนรกัณฐ์กุล 083-01534xx รางวัลที่4
5.คุณจารุวรรณ สุทธิประภา 093-05323xx รางวัลที่5
????????????????ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค.60  เท่านั้น???? ณ จุดบริการลูกค้าสาขาที่ร่วมกิจกรรม ❌หากครบกำหนดการแจกรางวัลแล้วมีลูกค้ามาขอรับรางวัล ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เท่านั้น

CopyRight © 2016 SUPERSAVE.CO.TH All Rights Reserved.